adres : Kraaienpad 1, 1509 AX Zaandam
Openingstijden : 09:00 tot 17:00
Reserveren : 075 615 6403

Privacy statement

food icoon
Via deze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden zorgvuldige omgang met persoonsgegevens heel belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – General Data Protection Regulation stelt.
Dat betekent onder andere dat wij:
 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden en adequate bedrijfsvoering.
 • de klant eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom de persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
 • passende beveiligingsmaatregelennemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • de klant haar recht te respecteren om eigen persoonsgegevens op te vragen en ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen.

Gebruik van persoonsgegevens


Als u onze website gebruikt, kunt u de volgende persoonsgegevens achterlaten:
 • uw naam.
 • uw telefoon nummer.
 • uw e-mailadres.


Doeleinden van verwerking


Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • het verlenen van toegang tot de website.
 • het kunnen verwerken van een reservering.
 • het gebruikmaken van de functionaliteiten op onze website.
 • het analyseren van statistieken en het optimaliseren van de website.


Bewaartermijnen


Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doelen te bereiken. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren we uw gegevens nog gedurende 3 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

Contactformulier


Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken we uw gegevens alleen om contact met u op te nemen om de vraag of klacht af te handelen.

Cookies


Op deze website maken wij gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt hoeft u geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookie om onze website te kunnen gebruiken. Bovenstaande cookie wordt ingezet voor de volgende doeleinden:
 • om de functionaliteiten van de website aan te kunnen bieden.

Beveiliging


Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens


Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons bereiken via ons contactformulier, een e-mail sturen of ons even bellen. Als u ontevreden bent over de manier waarop wij omgaan met uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van uw gegevens


Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

RESTAURANT DE KRAAI

Kraaienpad 1,
1509 AX Zaandam
T: 075 - 615 64 03
E: info@dekraai.nl